Uitgangspunten


Voor mij is het van groot belang om een gelijkwaardige vertrouwensband te hebben met nabestaanden. Ik wil als uitvaartverzorger geen grote afstand scheppen door bij ieder bezoek gekleed te zijn in driedelig zwart. En ik wil alle tijd voor u hebben.

Als uitvaartverzorger ga ik ervan uit dat u tijd nodig hebt voor alle zaken die geregeld moeten worden. Ik vind het dus ook vanzelfsprekend om alle te regelen onderwerpen zoveel mogelijk te bespreken op het moment dat u als nabestaande eraan toe bent. Uiteraard moeten er veel dingen binnen een kort tijdsbestek worden geregeld, maar dat hoeft allemaal niet binnen het eerste uur!

Bij sommige uitvaartorganisaties hebt u te maken met meerdere contactpersonen, vaak zelfs verschillende personen die langskomen om zaken te regelen. Om in een zo emotioneel kwetsbare situatie steeds dingen opnieuw te moeten uitleggen, en steeds weer te moeten wennen aan een nieuwe persoon, staat naar mijn idee, haaks op de vertrouwensband die u als nabestaanden moet kunnen opbouwen met een uitvaartverzorger.

Soms vinden uitvaartorganisaties het maar lastig wanneer nabestaanden de overledene thuis willen opbaren. Ze hebben er dan minder controle over en het kost meer tijd om steeds de nabestaanden en de overledene te bezoeken. Natuurlijk: als u redenen hebt om de overledene niet thuis op te baren, zijn er vele mogelijkheden om dat elders te doen. Maar vaak wordt het als erg waardevol ervaren om als het even kan, de overledene in zijn of haar thuissituatie op te baren, omringd door de nabestaanden. Mocht dit niet kunnen, dan hebben wij de mogelijkheid van onze "afscheidskamer". Zie de desbetreffende informatie hierover.

Mijn uitgangspunt is dat niet de uitvaartverzorger, maar u als nabestaanden zoveel mogelijk bepaalt wat er gebeurt vanaf het moment van overlijden van uw dierbare, tot en met de uitvaart. Als uitvaartverzorger zie ik het als mijn taak om hierbij te informeren over wat er wel en niet mogelijk is en wat mogelijke consequenties zijn van uw keuzes. Belangrijk vind ik het ook om steeds weer duidelijk te maken dat niets moet omdat het zo hoort!

De uitvaartwereld is nog vaak een erg traditionele wereld. Veel zaken rond de uitvaart zijn gestandaardiseerd, veel gewoontes bestaan zonder dat iemand nog weet wat de betekenis of het doel is. Vandaar mijn uitgangspunt: het hoeft niet anders, maar het kan wel anders.Wat kunt u van mij als uitvaartverzorger verwachten?
  • Een uitvaartverzorger die het vanzelfsprekend vindt om iedere dag even langs te komen wanneer dit op prijs wordt gesteld.
  • Een uitvaartverzorger die niet uitgaat van wat gebruikelijk is, maar uitgaat van de wensen en ideeën van de nabestaanden.
  • Een uitvaartverzorger die u kan helpen en u op ideeën kan brengen om er een echt persoonlijke uitvaart van te maken.
  • Geen driedelig zwart pak en hoge hoed.
  • En het belangrijkste: een uitvaartverzorger als een gewoon mens, die graag samen met u rond de koffietafel de zaken wil bespreken.